Månedlige arkiver: desember 2012

Ein julesang alle ungar er glad i :)

Eg har sagt det før, og seier det igjen; Bevegelsessangar er moro!! I rekkja med «Gudrun grev fram nynorske julesangar» er me komne til ein undervurdert julesalme. Dette er ein julesalme som må syngast ståande, det er forresten alltid bedre å stå når ein syng, men det er jo sangar som ikkje kan syngjast sittande. Dette er ein av dei!

Å jul med di glede
Å jul med di glede og barnlege lyst
me ønskjer deg alle velkommen!
Me helsar deg alle med jublande røyst:
Ti tusende gonger velkommen!
Me klappar i hendene,
me synger og me ler,
så glad’ er me, så glad’ er me,
me svingar oss i kretsen og neiar,
og bukkar.

Dei austerlands vise som stjerna fekk sjå,
me veit kvar dei lengtar å fara.
For me ville også til Betlehem gå,
må de ferdafygjet vårt vara!

Me klappar…

Så rekkjer eg deg no med glede mi hand,
kom skund deg og gjev meg den andre.
Så knytter me kjærleikens heilage bånd,
og lovar å elska kvarandre.

Me klappar…

Gustava Kielland, omsett av Bernt Anker

Eg har no teke juleferie no, avslutta med barnehagegudsteneste, der tre barnehagar samlast og blant anna syng til kvarandre. Og denne sangen vart sungen av to av tre! Alle ungar sin favoritt, ja, bortsett frå Nissen då 😉 Nok ein bevegelses sang…. Eg seier det ein gong til; legg ved litt bevegelsar, og du har ein favoritt blandt ungane!
På loven sitter nissen
På loven sitter nissen med sin julegrøt,
så god og søt, så god og søt.
Han nikker og han smiler og han er så glad,
for julegrøten vil han gjene ha.
Men rundt omkring står alle de små rotter,
og de skotter, og de skotter.
De vil så gjerne ha litt julegodter,
og de danser, danser rundt i ring – ring – ring.
Men nisser se han truer med sin store skje,
nei bare se, og kom avsted,
for julegrøten min den vil jeg ha i fred,
og ingen, ingen vil jeg dele med.
Men rottene de hopper og de danser,
og de svinser, og de svanser,
de klorer etter grøten og de stanser,
og de står om nissen tett i ring – ring -ring.
Me-hen nissefar han er ein liten hissig propp,
og med sin kropp, han gjør eit hopp,
jeg henter katta viss de ikke holder opp,
når katta kommer skal det nok bli stopp.
Da løper alle rottene så bange, ja, så bange,
ja så bange,
de svinser og de svanser noen ganger,
og på en to tre så er de vekk – vekk – vekk.
Denne må ha bevegelsar, S-T-O-R-E bevegelsar. Det er egentleg det det handlar om, ver engasjert og overdriv, med veldig store og energiske bevegelsar, og syng høgt og «klårt» (som i tydeleg, eg kan ikkje be folk om å synge klårt, som i fin sangstemme, for eg syng som ei kråke sjølv 😉 )
Ein liten, litt artig historie om På loven frå mine tidlege dagar i barnehagen. Me hadde alltid grautfest før jul (noko me framleis har, både i min noverande barnehage, og i min gamle barnehage), og der sang me alltid På loven sitter nissen, og kvart år, kvart einaste år, blanda me 2. og 3. verset, endå me kunde sangen so godt! Kun nerver! (Og eg gjorde det samme i kyrkja i dag, men heldigvis under allsangen 😉 Men i dag var det berre slurv frå mi side, viss eg ikkje er «inni» songen når eg syng, men berre syng ukonsentrert med, då stokkar det seg alltid… Så til mine kollegaer; når eg rotar med sangar, er eg ukonsentrert og tenkjer på noko anna… 😉 ) Men i morgo då, så skal eg igjen på grautfest i min gamle barnehage, der me alltid rota med versa. For no er det barnehagen til 2 åringen min. Eg er veldig spent på om dei framleis rotar 😉
Muleg dette vert siste post før jul, i tilfelle; God jul!! No må eg nemleg avslutte kjapt, for Jarle Bernhoft er på tv2 😉 Snakkast <3
-Gudrun-

Lucia

I dag har eg lovd meg sjølv, og ei av dei eg jobbar med, at neste år skal me lære oss fleire vers av Lucia sangen… Me overdosa på

Natta går tunge steg
sang sikkert det verset 20 gonger…
Neste år skal eg lære ungane det verset me sang då eg gjekk i barnehagen, eller på førskulen som det heitte 😉
Santa Lucia
med den kvite kjolen,
kom til oss alle,
lær oss å vera snille.
Skinner i små, små lys,
heime og i andre hus.
Santa Lucia 
Santa Lucia.
Santa Lucia på italiensk
Sul mare luccica,
l’astro d’argento
Placida è l’onda, 
prospero è il vento.
//: Venite all’agile barchetta mia! 
Santa Lucia, Santa Lucia! ://

Eg har lært meg litt om Lussi og Lucia. I gamle dagar, var natta mellom 12. og 13. desember rekna som den svartaste og lengste natta i året. Det var ei magisk natt, fyllt av uhygge, dette var ei natt ein held seg innandørs. All vask skulle vere ferdig til den 13. desember…. (Jammen løge eg ikkje fekk besøk av Lussi i natt…!!) Denne natta var dessutan den einaste natta i året som dyra snakka saman.

Lucia er derimot ein italiensk helgen, som hjelpte sjuke og fattige.

I dag har eg ete stortsett berre Lussekattar, me hadde det til lunsj og frukt i barnehagen, og til kaffimat heime hjå foreldra mine i ettermiddag.

Me ungane i nabolaget gjekk i Luciatog kvart år, med lys, Luciasang og lussekattar til alle naboane. Lucia er derfor den tradisjonen eg er mest glad i, me gjekk av og til julebukk òg, men me gjekk ALLTID Lucia. (Resultatet var det samme, BTW, me sat att med masse godteri. Bortsett frå det året eg og naboguten gjekk bakerst og åt opp ein del av utbyttet 😉 )

I morgo skal eg begynne med julestøvtørken, eg lovar, Lussi, lovar!!

-Gudrun-

Julekarameller, eller sommarkarameller, karamell er alltid godt ;)

Det vert jo inga jul utan karameller, og her kjem mi oppskrift! På «nettet» heiter den noko anna, men her vil eg kalle det Gudruns beste karameller. (Grunnen til at oppskrifta har eit anna navn på nettet, er at den florerer på diverse forum, og då *IKKJE* med mitt virkelege navn 😉 )

Gudrun sine beste karameller
250 g smør
125 g lys sirup
1,5 dl kremfløyte
250 g melis

Kok i 30-40 min (dråpetest), rør av og til. (Doblar du røra, må du doble koketida òg)

Kok og nyt! Dei er veldig gode, viss du kokar dei for lite, vert dei for mjuke og klissete. Kokar du dei for lenge, vert dei harde. Eg pleier koke mine til «Smørbukk-konsistens». Pakk dei helst inn i cellofan e.l. Eg pakka mine i matpapir i år, i mangel av andre ting, det heng ørlite fast i karamellen.

-Gudrun-

Glade jol, heilage jol

Dette er ein sang eg syndar i mot, eg knotar og blandar den nynorske versjonen og bokmålsvarianten. Det er ikkje ein julesang eg brukar så mykje, korkje på jobb eller privat, men den er fin! Og den finst på mange språk, både engelsk og tysk (og bokmål 😉 )
Glade jol
Glade jol, heilage jol!
Englar kjem frå Guds kongestol.
Blomar ber dei til paradis,
Fint og fagert dei syng Guds pris.
Løynleg ikring oss dei går.
Løynleg i kring oss dei går.
Jolebod, gledeleg bod
Tonar til oss med himmelljod,
Song av englar som hyrdingar såg
Den gong Jesus i krubba låg.
Songen av englar er sæl.
Songen av englar er sæl.
Fred på jord, frygd på jord!
Jesusbarnet det er vår bror.

Englar syng um hans herlegdom.
Han hev reidt oss i himmelen rom.
Songen av englar er sæl.
Songen av englar er sæl.

Sæle fred, himmelsk fred

Jolekvelden til jord kom ned.
Englar syng um den fred dei såg,
Syng om han som i krubba låg.
Gled deg, kvar sjel han hev frelst!
Gled deg, kvar sjel han hev frelst.

I min søken, les googling, kom eg over ein anna nynorsk versjon (Takk Wikipedia) Dette var òg ein fin versjon!
Stille natt! Heilage natt!
Alle sov, eine att
sit dei unge, dei utvalde to,
ser på barnet, så lukkeleg no:
Sov i himmelsæl ro!
Sov i himmelsæl ro!

Stille natt! Heilage natt!
Hyrdingar får høyra radt:
Frå den himmelske englehær
tonar til dei frå fjern og nær:
Krist, vår Frelsar, er her!
Krist, vår Frelsar er her!

Stille natt! Heilage natt!
Jesusbarnet vår dyre skatt!
Kjærleik lyser frå bodskapsord
til dei lengtande folk på jord.
Jesus er gåva vår stor!
Jesus er gåva vår stor!

Eg driv framleis å jobbar med mitt nynorske sanghefte, det er forresten andre som òg sler slag for nynorske julesangar 🙂
Føler at eg vert veldig nynorskforkjempar i desse førjulstider, men det er kun fordi eg ikkje vil at dei nynorske versjonane skal gå i gløymeboka. Eg syng jo, som følgjarar av bloggen har lese tidlegare, sangar på nordnorsk dialekt, og eg har fått kjeft av sjefen får å dra i gang med bokmålsvariantar av vanlege barnesangar 😉
Ønskje alle ei fredeleg førjulstid 🙂
-Gudrun-

Ein fager jolasong

Nest etter Julekveld (Det lyser i stille grender), er dette min favoritt julesang. Eg kan han til og med på blokkfløyte (slapp av, skal ikkje halde nokon blokkfløyte konsert nokon gong, lovar!!)

Det finst mange morosame, nye julesanger, men det er fint å kunne dei gode, gamle julesalmane òg. Eg skal ikkje skryte på meg at eg kan alle versa av denne her, men eg kan eit par.
Muligens ikkje det mest passande bildet, men det er iallefall blå himmel 😉 Bildet er frå ein tur eg gjekk med jenta mi, og på himmelen dukka det opp ei bamsesky! Det var sommar, og ikkje 13 minus som det er i dag..
Fager er den himmel blå
Nikolaj Grundtvig, til nynorsk av Anders Hovden
Fager er den himmel blå,
sælt det er å skoda på.
kor dei gylne stjernor blinkar,
kor dei smiler,
kor dei vinkar
oss frå jordi opp til seg,
oss frå jordi – opp – til – seg.
Det var midt i julenatt
kvar ei stjerna blinka radt,
so med eitt på himmelboge
stråla det so bjart ein låge
som ei liti stjernesol,
som ei liti stjer – ne – sol.
Når den stjerne ljos og blid
synte seg ved midnattstid,
gjekk frå gamalt ordi slike,
at ein konge utan like,
skulle fødast på vår jord,
skulle fødast på – vår -jord.
Vise menn frå Austerland,
ferdastaven tek i hand,
denne kongen vil dei finna,
denne kongen vil dei vinna,
og for honom bøygja kne,
og for honom bøy – gja – kne.
Og til Davids by dei kjem,
finn han der i Betlehem,
utan kongestav og krona,
der det sit ei fattig kona,
voggar barnet på sitt fang,
voggar barnet på – sitt – fang.
Stjerna leidda sant og visst
vise menn til Jesus Krist.
Me har òg den same stjerna
vil me berre fylgja gjerne,
finn me til vår Frelsar fram,
finn me til vår Frel – sar – fram.
Denne stjerna bjart og mild,
som kan aldri leia vill,
er det glade og det store
fagnadbod i bibelordet
til å lysa for vår fot,
til å lysa for – vår – fot.
Trur eg skal ha som mål å lære heile Fager er den himmelblå no i desember. Det er god hjernetrim og lære seg ting på rams. Denne finst sjølvsagt òg på bokmål, då med tittelen Deilig er den himmelblå, eit tittel eg tykkjer lyder veldig fint på dansk! Så til alle dykk som egentleg bokmål til vanleg, er ikkje denne versjonen mykje finare? 
Del gjerne i kommentarfeltet din favoritt, eller nest favoritt, julesong. Likar du dei gode, gamle salmane?
-Gudrun-