Månedlige arkiver: juli 2012

Internasjonale edderkoppar

Eg har lovt ein internasjonal Vesle Petter Edderkopp post, og den kjem her. Det er kjekt med slike sangar som betyr tilnærma det same, spesielt kjekt å bruke i barnehagen dersom det er ungar med fleire morsmål. Eit år så song me Fader Jakob på mange forskjellege språk, alle dei språka som var representerte i barnehagen det året. Me hadde òg tala frå 1-10 og dagsrytmen på alle språka.Den engelske klatrar på eit vannrøyr.


Itsy bitsy spider klimed up the waterspout.
Down came the rain and washed the spider out.
Out came the sun and dried up all the rain,
and itsy bitsy spider climed up the spout again.


Den svenske klatrar opp tråden.


Imse vimse spindel klättrar upp för trå’n
ned faller regnet og spolar spindelen bort.
Upp stiger solen torkar bort allt regn.
Imse vimse spindel klättrar upp igjen.
(Takk til May Kristel for retting)


Den nederlandske er ei bille som klatrar på gjerdet.


Hanse panse kevertje,
Die klo meens op een hek.
Neer viel de regen
Die spoelde alles weg.
Op kwam de zon
Die maakte alles droog.
Hanse panse kevertje
Die klom toen weer omhoog.


Den finske klatrar opp tråden


Hämä-hämähäkki kiipes langalle
Tuli sade rankka, hämähäkin vei.
Aurinko armas kuivas satehen.
Hämä-hämähäkki kiipes uudelleen.


Den danske som klatrar på muren


Lille Peter Edderkop kravled op ad muren.
Så kom regnen og skylled Peter væk.
Så kom solen og tørred Peters krop.
Lille Peter Edderkop kravled atter op.


Den islandske klatrar på veggen


Kalli litli könguló klifradi’ upp á vegg
svo kom rigning og Kalli litli féll
Upp kom sólin og therradi hans kropp,
thá gat Kalli könguló klifrad upp á topp.
(denne stod med nokre bokstavar som me ikkje har i Norge, men eg «oversette» slik eg trudde det skulle vere)


Den tyske klatrar på eit vassrøyr


Die kribbel – krabbel spinne kriecht in wasserrohr,
dann kommt der regen und spult si wider vor,
dann komt di Sonne und trocknet das wasser ein.
und die kribbel – krabbel Spinne kriecht wieder ins Rohr hinein.
(Takk til Nina og Katja)


Den franske klatrar på rennesteinen.


L’araignée Gypsy monte à la gouttière.
Tiens voilà la pluie, Gipsy tombe par terre,
Mais le soleil a séché la pluie.
L’araignée Gypsy s’est endormie.
(Takk til Mette)


Den litauiske klatrar oppover.

Mažas mažas voras bando lipt aukštyn 
Čia palijo lietus, numetė žemyn
Pašvietė saulutė, lietų išdžiovino
Mažas mažas voras lipti vėl mėgino
(Takk til Irene)


Eg lærte ein russisk song ein gong, eller ein song som eg trudde var russisk og handla om kjærlegheit og soldatar. Superstolt song eg den til ei mor i barnehagen, som var frå Russland. Ho kunne fortelje meg at det ikkje var ein russisk song, men ein kviterussisk, og at den ikkje handla om kjærlegheit, men om kakkelakkar…

Går ikkje god for skrivemåten, men her er den «russiske kjærleiksvisa» 😉

Jemand jemand jemand kokkoratski,
jemand, jemand, jemand kokkora.
Sovjetski soldatski, jemand kokkoratski,
jemand, jemand, jemand kokkora.

Takkar for alle tilbakemeldingar, og dersom du har Lille Petter Edderkopp-teksten på endå fleire språk, så fortel meg det gjerne!


-Gudrun-

Meir boksar; Rim

Eg har jo skrive om boksar her tidlegare. Hjå meg finst det mange boksar, blant anna ein boks med Rim og rimord. Leik med rim og språkrytme er ein kjekk aktivitet, rim og regler er ein del av barnekulturen og det er nyttig som førebuing til lese- og skriveopplæringa. Det er ikkje nokon føresetnad for å lære å lese og skrive, men det er ein ferdigheit som godt kan oppmuntrast. Viss eit barn får gris til å rime på fis, har dei oppfatta at orda sluttar på same måte, dei er vortne merksame på formen til orda. Når du leser rim og regler for barnet, er det lurt å legge litt ekstra trykk på sjølve rimordet. Eller du kan stoppe opp litt og la barnet komme med forslaget, slik som me gjer i Gåtevisa til Torbjørn Egner. I ein startfase kan det vere enklare å lage tullerim enn å finne ordentlege rim. Tøysing med språk kan finne stad i alle kvardagssituasjonar der det vert naturleg. Det er vanleg at barna begynner å rimer sjølv ved 4-5 års alderen. Å leike med språket må vere lystbetont, noko barnet har lyst å vere med på.


Døme på morsomme rim;


Attmed ein do stod det ein….SKO
Ris er ikkje betre enn…IS
Ein katt fann ein…SKATT
Ein drage gjekk tur i min…HAGE
Ein dusj spruta vatn på ein…TUSJ
Ein hest kan ikkje bruke…VEST

Inni boksen ligg det to boksar med rimkort og songtekstar. Oppe i loket har eg skrive opp forslag til songar. (Teksten ligg vedlagt i boksen)


Sangar som går på rim

  • Gåtevisa
  • Haba haba
  • Hvor bor du lille råtte
  • Hvis dine ører henger ned
  • Er det ikkje rart?
  • Giraffen Laffen (Favoritt :D)
Kos dykk med tullerim og språkleik i veka som kjem 🙂

-Gudrun-


·        

Skumringstimen

Skumringstimen-boka!! Her fann eg endeleg boka eg snakka om. Eg har ikkje lært sangar frå denne boka, eg har lært dei slik folkemusikken skal lærast, frå person til person, og så vert sangen rett slik du hugsar den 😉

Mange av dei gamle folketradisjonssangane som eg har skrive om, finst i denne boka. For dei som bur i Sogn og Fjordane, finst sikkert boka på ein lokal bokhandel, så støtter du opp om ein butikk i nærmiljøet samtidig 😉

For ordensskuld så får eg ikkje betalt for å anbefale boka 😉 Men sidan ho er så fin, så anbefaler eg ho lell 😉

Kos deg med boka <3

Kaffi

Skulle egentleg skrive pusekattsangar i dag hadde eg tenkt, men då eg leita etter bilder av pusen min, fann eg kaffikoppen i staden for. Og eg kan ein kjempekul kaffisang, som eg lærde på mitt første Kan-ikkje-syngje-kor-kurs. Det er ein gammal song her frå området nok ein gong, og alle melodiane på «Toneskrin»-sangane finst nok i sangboka «Skumringstimen vokal folkemusikk frå Sogn og Fjordane». Ei sangbok der dei virkeleg har skjønt det; Legg ved cd med lydspor! 😉 Flott bok!!

Koke kaffien
Å hente, brenne, knuse, koke kaffien.
Å henta, brenna, knusa, koka kaffien.
Åso henta me dan, å so knuse me dan.
Å henta, brenna, knusa, koka kaffien.
Dette verset syng me tre ganger, og det siste går slik;
Å henta, brenna, knusa, koka og fortæra kaffien.
Å henta, brenna, knusa, koka kaffien.
Åso henta me dan, å so knuse me dan.
Å henta, brenna, knusa, koka kaffien.
Ein enkel og morsom sang!! Som alle ungar elskar! Men når det er sagt, så kan du få ungane til å elske alle sangar, det betyr mykje korleis du legg den fram. Viss du viser at du likar sangen, og syng med energi og entusiasme, så vert sangen kjekk!
Og så tek me med ein sang til, sjølv om han ikkje handlar om kaffi, så vert det nesten, for det handlar om ei kanne 😉 Og det kan jo vere ei kaffikanne 😉 Denne sangen har ein dans, som står i parantes.
Jomfru Anne
Oppå land (oppå tå), nedpå strand (ned på hælen)
stod ei lita kanne (lag hank med ein arm og tut med den andre)
Åtte dagar føre jul, dansa Jomfru Anne.
Tralalalalalala (4 skrit hit)
Tralalalalaala (4 skritt tilbake)
Tralalalala (4 skritt)
Tralalalalalaa (4 skritt)
Og for dei som ikkje syng nynorsk eller sognadialekt; eg oversetter nesten alle sangar til mi dialekt, og det kan du gjere òg 😉
Kos dikka me’ kaffien i kveld! <3
-Gudrun-

Meir sauer

samlingsboksen_inspirasjon_dyr

Eg klarar ikkje å dy meg, her er to sangar som eg er veldig glad i. Det er gamle sangar frå området her som eg lærde frå Toneskrinet. Kurrin bæ er ein av favorittane til dei to eldste ungane òg. Eg tok ei spørjeundersøking med dei i ferien, og begge to nemde denne <3

Kurrin bæ
Kurrin bæ,
kest e da du e?
Dilja pao rompa og seia bæ,
dao faor e vita kest e da du e.

Eg skjønnar at dette kan sjå litt gresk ut, så her er oversetting;
Kurre bæ = eit kalle navn på sauer.
Kest e da du e = Kor er du, Dilja pao rompa = rist på halen.

Og nok ein sauesang, denne har litt bevegelsar, som sjølvsagt gjer den endå meir spennande. For det er ein kjempe spennande sang, som heldigvis endar bra 😉

rev

Guten på hauen
Det var ein gong ein liten gut som skulle gjete sauen.
Sauen inn i tjukka rust, og guten oppå hau’en.
So kom da ein rev og vilde ha seg eit lamb,
me-he-hen dao tok guten børsao si og skaut han midt i baken
-PANG-

Kos dykk med saue-sangane, og skriv ein kommentar eller kontakt meg dersom du lurer på noko. Eg kan synge på telefon 😉
-Gudrun-

Bæ bæ lille lam

Bæ bæ lille lam er ein sang som ungar er veldig glad i å syngje. I starten er det sjølvsagt den vanlege versjonen, men etterkvart som dei vert eldre, kjem dei til tiss- og besjfasen, ein fase som fengjer ei stund 😉 I barnehagane er det av og til konkurranse om kven som kan flest versjonar, og eg har til og med dikta eit vers sjølv, saman med ein gut i barnehagen. Guten er 15 år gammal no, og har sikkert gløymt verset vårt for lengst.

Her er vårt vers;

Bæ bæ lille lam,
klatra i eit tre.
Vesle treet knekte,
vesle lammet brækte.
Bæ bæ lille lam,
klatra i eit tre.

Vanlege bæ bæ lille lam
Bæ bæ lille lam,
har du noko ull?
Ja, ja, kjære barn,
eg har kroppen full.
Søndagsklær til far
og søndags klær til mor.
Og to par strømper til bitte vesle bror.

Nei-verset
Bæ bæ lille lam,
har du noko ull?
Nei, nei, kjære barn,
eg har ikkje ull.
Bonden var i går,
og klypte sine får,
så no har eg ikkje ull før til neste år.

Rømme-verset
Bæ bæ lille lam
ramla i ein dam.
Kunne ikkje svømme,
berre ete rømme.
Bæ bæ lille lam, ramla i ein dam.

Fise på restaurant-vers
Bæ bæ lille lam,
gjekk på restaurant.
Ville ikkje spise,
berre sitte å fise (eller grise)
Bæ bæ lille lam, gjekk på restaurant.

Onkel Skrue på fotballkamp-vers
Bæ bæ lille lam,
gjekk på fotballkamp.
Møtte onkel Skrue,
sparka han i hue.
Bæ bæ lille lam, gjekk på fotballkamp.

Skogsmaskin/akebrett-vers
Bæ bæ lille lam,
køyrde skogsmaskin (eller akebrett)
Skogsmaskina/akebrettet kresja
lille lammet besja.
Bæ bæ lille lam køyrde skogsmaskin.

Bleie på fotballkamp-vers
Bæ bæ lille lam gjekk på fotballkamp.
Kunne ikkje heie,
berre bruke bleie.
Bæ bæ lille lam, gjekk på fotballkamp.
(Takk til Gunnveig)

Tusse-tuss-vers, eit skikkeleg tabu-barnekulturvers.
Bæ bæ lille lam, møtte tusse-tuss.
Kutta av han tissen, gidde den til nissen.
Bæ bæ lille lam, møtte tusse-tuss.

Onkel Skrue på restaurant-vers
Bæ bæ lille lam, gjekk på restaurant.
Møtte onkel Skrue, berre spiste flue.
Bæ bæ lille lam, gjekk på restaurant.

Dette er eit knippe av dei versa eg kjem på med sommar-ferie-modus hjerne. Kan du fleire, så skriv dei i kommentar-feltet 🙂
Ha ein fin kveld.
-Gudrun-

Syng for barnet ditt

Stemma di er den finaste for ditt barn, den er velkjed og trygg. Det betyr absolutt ingenting om du synger reint, det som tel er ei smittande glad stemme some er ein del av verda til barnet. Sjølv om du aldri har sunge før, kan du trygt prøve å synge for barnet, for du har den heilt rette stemma for akkurat ditt barn <3 Og ein annan ting; syng det du vil og føler deg trygg på ;) Alle kulturar brukar rytme, sang, tøysing og latter i omgang med småbarn.

Kos dykk med sang i dag <3 -Gudrun-

Gått i gløymeboka?

Eg kjøpte meg ei (haha, kven trur på at det berre var ei?? Prøv heller tre) ny sangbok att i ferien. Ei bok om ting som ikkje måtte gå i gløymeboka. Eg bladde litt i den, og begynte å tenkje på kva sangar eg «hadde» som er gått litt i gløymeboka. Eg kom på to som var skikkeleg in då eg var nyutdanna førskulelærar, men som eg ikkje har høyrt att no i den seinare tid.

Ingen av desse er det eg vil kalle favorittar for meg, men det er enkle sangar som passar godt for små barn.

Den første kan nok sikkert mange allerede, men ikkje mange som brukar den no, kanskje?

La meg presentere deg for Dei tre små grisene og Ulven.
La meg presentere deg for Dei tre små grisene og Ulven.
Med krøllet hale
Med krøllet hale og nese vis,
i bingen springer ein gris.
I søla den rullar seg rundt,
og trampar med alle dei fire små beina
i maten sin,
du store min.
Å fysj, fysja meg for ein gris du er.
(NB: denne har bevegelsar som eg kan skrive opp viss nokon ønskjer det, berre skriv ein kommentar)Denne trollsangen har eg berre høyrt i ein barnehage, den første eg jobba i og den ungane mine har gått i.


Det var ein gang eit troll

(melodi; Napolion med sin hær)
Det var ein gong eit troll som gjekk ut i måneskin.
Det var ein gong eit troll som gjekk ut i måneskinn.
Men så kom morgensola,
og skinte ned på jorda.
Og trollet sprakk og alle dyrene dei ropte TAKK!!
Eg vert veldig glad viss du kommenterer i bloggen. Kom gjerne med forslag til gløymde sangar, og forslag til ting/sangar eg kan skrive om. Eller berre sei hei, slik at eg veit du har vore innom 😉
-Gudrun-

Fargerike hender

Dette er ein sang som eg lærde for nokre år sidan (OK, sikkert nærmare 10 😉 ) og så har eg heilt gløymt den. Rota litt i ein av sangpermane mine i dag, og der dukka han opp 🙂 Eg har laga eit ark for kvart vers, og tegna enkle illustrasjonar som penser ungane inn på kva verset handlar om. Som eg har sagt før, eg er ingen kunstnar, men det er det heller ikkje behov for, ein fyrstikktegning er god nok illustrasjon. Det skal vere enkelt og greit. Illustrasjonane fungerer som ark med tekst på for ungane, dei ser illustrasjonen og kjem på korleis verset går. Beveglesar fungerer på samme måten, viss du gjer bevegelsen litt på førehand 😉

Fargerike hender
Måndag
So svart eg vart på hendene på måndag, på måndag.
So svart eg vart på hendene på måndag.
Eg helsa på ein feiar.
Han var ein artig kar.
So svart eg vart på hendene på måndag.
(illustrasjonen her er ei svart hand og ein flosshatt)
Tysdag
So brun eg vart på hendene på tysdag, på tysdag.
So brun eg vart på hendene på tysdag.
Eg rørde rundt i sausen,
men hadde ingi skei.
So brun eg vart på hendene på tysdag.
(illustrasjonen er ei brun hand og ein kjele)
Onsdag
So blå eg vart på hendene på onsdag, på onsdag.
So blå eg vart på hendene på onsdag.
Eg fann ein kopp med blåbær,
men koppen han gjekk sund.
So blå eg vart på hendene på onsdag.
(illustrasjon er ei blå hand og ein kopp)
Torsdag
So raud eg vart på hendene på torsdag, på torsdag.
So raud eg vart på hendene på torsdag.
Eg ville hjelpa mormor å laga syltetøy.
So raud eg vart på hendene på torsdag.
(illustrasjonen her er berre ei raud hand)
Fredag
So grøn eg vart på hendene på fredag, på fredag.
So grøn eg vart på hendene på fredag.
Eg skulle måla stolen,
men fargen kom på meg.
So grøn eg vart på hendene på fredag.
(illustrasjon er ei grøn hand og ein stol)
Laurdag
So kvit eg vart på hendene på laurdag, på laurdag.
So kvit eg vart på hendene på laurdag.
Eg baka fine bollar
med veldig mykje mjøl.
So kvit eg vart på hendene på laurdag.
(illustrasjon ei kvit hand og ein bolle)
Søndag
So rein eg vart på hendene på søndag, på søndag.
So rein eg vart på hendene på søndag.
No har eg vorte stor
og no vaskar eg meg sjølv.
So rein eg vart på hendene på søndag.
(illustrasjon ei kvit hand som «skin», dvs gule strekar rundt 😉 )

Eg skal hugse på denne sangen, og bruke den både heime og på jobb. Tøff sang!! 😉

Vesle Petter Edderkopp

Vesle Petter Edderkopp er ein så genial sang, at den fortjener ein eigen post. Det er ein enkel sang, som er lett å lære, den har enkle bevegelsar som gjer det enklare for ungane å hugse den og etter kvart som ungane vert større, går det an å gjere bevegelsane vanskelegare. Og det som gjer den til ein av mine store favorittar; den kan varierast i det uendelege, og ungane kan vere med å komme med forslag.
Alle kjenner jo dei Vesle Petter Edderkoppen. Men så finst jo òg den Pitte Vesle, som må syngast med lys, lys pipe stemme og ørsmå bevegelsar. Den Store Petter Edderkoppen syng me med djup, høg røyst og svære bevegelsar. Den Gamle med skjelvande stemme og bevegelsar. Den raske syng me fort og med raske bevegelsar, den treige er skikkeleg treig. Den sinte, som jo er litt morsom å syngje, sidan me kan bruke sint stemme berre på tull. Den sinte har brå bevegelsar. Den Tyske har firkanta bevegelsar, den Amerikanske har store bevegelsar… osv. Og den Morsomme som eg skreiv om i første posten, han berre ler.
Edderkoppen over her, har eg kjapt laga på Paint. Ein enkel illustrasjon, som gjer det enkelt å sjå kva sang me skal syngje. Ungane likar illustrasjonar! Og det enkle er ofte det beste <3
-Gudrun-