Månedlige arkiver: august 2012

Sangleikar om troll ;)

Sangleikar er morsomt. Her kjem ein «skummel» sangleik om eit troll 😉 (Skummelt er eit flott ord å bruke med ungane, for då berre ler dei av deg, som er så rar at du til og med tykkjer sangar er skumle…)

Trylle troll

Eit troll, eit troll, kan trylle med kva det vil.
Korleis, korleis, korleis kan det no gå til?
Eit hopp, eit hopp, han gjer med sin trylle kropp,
og so, og so, og so vert han til ein frosk. (eller andre dyr)

Og mens han hoppar omkring, hoppar omkring,
hoppar alle med,
og mens han hoppar omkring, hoppar omkring,
hoppar alle med.

Og her kjem ein endå skumlare troll-sang:

Trylle-rylle sang

(syng med litt skjelvande stemme…)
Eg er ein dyktig trylle mann,
som alle her forvandle kan.
Eg har eit trylle-rylle ord,
har sterke krefter på vår jord
ABRA-KADABRA no er du ein frosk.
(Hoppe rundt mens de nynnar på verset)
Tra-la-la-la…
ABRA-KADABRA  no er du deg sjølv.

Når eg syng med ungane, brukar eg heile meg, med stemme, bevegelsar, masse drama (bortsett frå når eg syng godnattsangar, då er det ganske roleg og monotont 😉 ) Eg avsluttar alltid sangstunda når eg mister merksemda til ungane. Å sitte og lese eller synge for ungar som ikkje har lyst til å høyre på, det ser eg ikkje heilt vitsen med, det er for å gi dei noko eg gjer det, ikkje for at dei skal gjere meg ei tjeneste. Tenk på det neste gong du har samling eller les med eigne ungar; gi deg mens leiken er god!

-Gudrun-

Sangkort

Vart inspirert på jobb, igjen, i dag, og reiste (jeps, sogningar reiser frå stova og ut på kjøkken, live with it) heimatt og laga meg sangkort.

Eg har sagt det før, og seier det igjen, det enkle er ofte det beste. Eg klipte ut farga litt tjukt ark, og tegna og skreiv tekst for hand, på vanleg kvitt ark.

Deretter for dei gjennom lamineringsmaskina, og vips har eg 4 kjekke sangkort, med sangane eg elskar <3 (Det vert nok veldig mange etterkvart, ettersom eg elskar mange sangar) Desse fire slapp gjennom nålauga denne gongen; «Gå ein tur i jungelen», «Ford Escort», «Kom og leik» og «Kaffikoking». Med enkle, veldig enkle, illustrasjonar, slik at ungane kan «lese» kva song det er me skal synge. Kaffisangen og Ford Escort står i andre postar på bloggen, men eg dristar meg til å skrive ned «Gå ein tur i jungelen» som eg lærte på engelsk på Barnehagekonferansen på Alexandra for stygg-mange år sidan, den er oversett til god sogning, og er ein sang som fengjer eit breitt spekter av ungar. (Bevegelsessangar er moro!!)

Gå i jungelen
Gå ein tur i junglen – Gå ein tur i jungelen 
(Klakke på lår)
Kva ser du der – Kva ser du der?
(Speide med hand føre augene)
Viss du høyre lydar – Viss du høyre lydar
(Lytte med hand for øyra)
Kva kan det ver’ – Kva kan det ver’?
(Gjenta dette alle tre gongnen)
1. Eg trur da e’ ein slange (ssssss) – Eg trur da e’ ein slange (sssss) – Eg trur da e’ ein slange (ssssss)
So ser etter litt mat – som ser etter litt mat.
2. Eg trur da e’ ein krokodille (klapp-klapp) – Eg trur da e’ ein krokodille (klapp-klapp) – Eg trur da e ein krokodille (klapp-klapp)
So ser etter litt mat – so ser etter litt mat.
3. Eg trur da e’ ein tiger (wreeel-wreeel) – Eg trur da e’ ein tiger (wreeel-wreel) – Eg trur da e’ ein tiger (wreeel-wreel)
So ser etter litt mat – so ser etter litt mat.
Eg håpa’kje da verte meg – eg håpa’kje da verte meg.
Kom og leik er ein sang eg lærte av verdas beste musikklærar på Lærarskulen, teksten var opprinneleg på dansk, men min versjon er sjølvsagt på nynorsk/sogning/knoting. Dette er ein sang eg ikkje har brukt i barnehagen på lenge, men det er ein kjempe flott sang, som eg skal trekke fram frå gløymselen no i år <3
Kom og leik
Kom og leik med meg,
eg leikar so godt med deg.
Du kan gå i min ha-age,
og klø på min ma-age,
viss du vil leika med meg
Og denne kan improviserast i det uendelege:
Kom og hopp…
Kom og klapp…
Kom og syng…
Kom og dans…
Kom og vink…
Kom og promp… (tabu er moro!!)
Kom og suss… (også tabu!)

-Gudrun-

Enkle språkråd

Her er eit knippe med språkråd for barn med språkvanskar, eller små barn som skal lære seg språk. Her er litt blanding av barnehage- og foreldreråd, ta til deg det som passar 🙂

 • Enkle sangar, med få ord, og hugs; syng LANGSOMT.
  Døme på Bæ, bæ-melodien; Bil-bil-bil-bil-bil, bil-bil-bil-bil-bil osv. Bytt gjerne ut bil med eit anna ord, anten som er interessant eller som er noko de vil øve på.
 • Snakk langsomt med enkle ord og korte setningar.
 • Les langsomt, bruk ei enkel bok med enkel tekst. Samtale om boka undervegs, ikkje ved å stille spørsmål. Barnet lærer meir av å «ta» ordet i munnen sin og seie det. Tips til barn som ikkje likar bøker; bruk ein pose eller ei øskje fyllt med ting som de kan snakke eller synge om.
 • Mindre grupper, rolegar omgivelsar. Dele gruppa opp.
 • Lære ungane å vente på kvarandre. Alle må få seie det dei vil, lære barna at «Du skal ikkje avbryte meg når eg snakkar». La alle snakke ferdig utan å verte avbrotne, og lær dei å vente på snakketur.
 • Sjå på kvarandre når de snakkar saman.
 • Ikkje snakk for barnet ditt.
 • La språk følgje handling; «no tek me sokken på foten din, så tek me skoen på, og på med borrelåsen.»
 • Ver ein god lyttar.
 • Utnytt mimikk, tonefall og kroppsspråk.
 • Bruk korte, eintydige setningar. Del opp beskjedar i fleire ledd.
 • Bruk av modellsetningar når de spelar spel, det tydeleggjer og skapar oversikt over reglar og turtaking.  «Eg fekk…No er det din tur til å trekke. No er det min tur…»
 • Og hugs, sjølv om eg veit det er vanskeleg, ikkje baser kommunikasjonen på spørsmål. Vaksne har ein tendens til å stille mange spørsmål som barnet ikkje maktar å forhalde seg til. Men KVA er enklare enn KVIFOR.
 • Gje alternativ dersom barnet har problem med å hugse ord, «Vil du ha eple eller banan?»
Vart ikkje så mykje sangar i denne posten, men eg tykkjer det ligg litt i samme gata 😉
-Gudrun-

Navnesangar, vol 2

Navnesangar er det masse av rundt om i barnehagane. Her er nokon av «mine», samla gjennom mange år  😉 Desse tykkjer eg passar litt seinare på hausten, når alle ungane har lært alle navn og alle har vorte trygge og ikkje treng bekreftast heile tida. På småbarnsavdelingar kan ein jo halde fram med «Eit vers til kvar unge»-sangane, men på ei stor avdeling, kan det vere greit med sangar som tek fleire navn i eit vers, slik at ein kan bruke samlingstida på andre kjekke sangar 😉 (Ja, eller andre ting då, men her er det morsomme sangar som er i fokus 😉 )

Handdokker av dyr; larve, rev, bjørn, sjiraff
Handdokker; Bamse Brakar, Sjiraffen Laffen, Larven Aldrimett, Mikkel Rev

Eg hadde ein vikar på avdelinga mi for x antal år sidan, ein ung gut med rastafletter. Han lærde meg ein «Navnesang frå Zaire» Eg anar ikkje om den er frå Zaire, og eg veit ikkje kva det betyr, det blir nesten som den «Russiske kjærleikssangen» som eg skreiv om i eit tidlegar innlegg 😉

Oh Libala

Oh libala, oh oh,
oh libala naka songo jeje.
Gudrun indije, Kristian indije, Ingrid indije,
naka songo jeje.

Oh libala, oh mutema,
oh libala naka songo jeje.
Jens indije, Rolf indije, Trine indije,
naka songo jeje.

Viss nokon veit noko meir om denne songen, så må de seie det til meg, eg lurer veldig på kva det betyr 😉

Ein annan navnesang, som er utruleg morsom er «Napolion med sin hær» Eg pleier alltid passe på at mitt navn sitter på loftet og spelar «rokken roll», og får alltid protestsangar i retur, der eg dett i do 😉

 

Napolion på kjøkkenbenken

Napolion med sin hær over kjøkkenbenken dro’.
Kristian datt i vasken og Ingrid datt i do.
Jens han sklei på renna, og slo ut alle tenna.
Og Gudrun sat på loftet og spelte rock n’ roll.

 

Labbetussemann er òg ein gjengangar som navnesang, kanskje meir brukt før, men…

 

Labbe tusse mann

Labbe, labbe, labbetussemann.
Gudrun, Kristian og Ingrid heiter dei.
Dei er ikkje her, dei kjemme ikkje meir,
dei reiste på ei skuta til Amerika/
dei reiste ut i gangen for å kle på seg/vaske seg.

Tek gjerne i mot tips til fleire navnesangar, det er moro med navn!! 🙂

 

-Gudrun-

 

Taktil persepsjon

Ja, i dag spreier eg om meg med framandord. 😉 Me pedagogar er alltid opptekne av å snakke folkeleg slik at alle forstår kva me seier, som jo er viktig det òg. Men får me auka yrkesstatus dersom me ikkje alltid er so folkelege? Me kan jo mykje, og skal vere stolte over det!

Vel, taktil persepsjon, eller berøringssansen, er enkelt sagt evne til å registrere – og reagere på- berøring, temperatur og smerte. Berøring er viktig med tanke på barna si fysiske- og psykiskeutvikling gjennom heile barndommen, faktisk er berøring ein viktig forutsetning for at me skal kjenne oss vel gjennom heile livet. Me kan aldri ta på ungane våre for mykje, derimot kan me ta for lite på dei.

«Ro din båt» er ein fin sang berøringsmessig, ungen sit på fanget til den vaksne, og så ror dei att og fram i første del av verset, og vuggar fram og tilbake i andre del av verset. Regler med berøring, som «Kjemme ein liten rev» er òg lure til taktil stimulering.

Ylva Ellneby (som har skrive fleire fine bøker om barn) seier i boka «Se hva jeg kan!» at det kan vere lurt at dei vaksne har nokre vanlege berøringsleiker i sitt leikerepertoar. Dømer til små barn

 • Bake bollar; Barnet er deig som vert rulla og elta på golvet.
 • Kile leikar; td. «Kjem ein liten rev»
 • Katt og mus; «No kjemme eg og teke deg» Jage og fange – og gi ein god klem.
 • Huskeleik; sitte på fanget til ein vaksen og huske opp og ned eller fram og tilbake, som i «Ro din båt»
Grunnen til at eg tek opp dette temaet no, er at det er oppstartstid i barnehagen. Og det å oppleve nærheit og kontakt er det aller viktigaste for små barn, særleg i situasjonar som kjennes utrygge. Derfor er det viktig å hugse på å gi dei eit fang å søke inn til, både heime og i barnehagen. 
So sagt er det oppstartstid i barnehagen, og litt travlare tider. Så eg rekk ikkje oppdatere bloggen så mykje no før ting har roa seg litt.
Har du fine berøringssangar eller regler, ikkje nøl med å skrive det i ein kommentar 🙂
-Gudrun-

Vi vil vere venner, augustsangar vol 2

Eg deler jo barnehageåret inn i sangar… (Er det berre eg som gjer det?? ;)) I august og september er barnegruppa heilt ny, og nye vennskap skal knytast. Overskrifta kjem frå min aller første haust i barnehagen, eg jobba på ei blanda avdeling (alders) og hadde stort spenn i barnegruppa. Det var ein del knuffing, og me sette oss saman og lagde «Reglar». Ein gut på 5,5 år kom med denne; «Vi vil vere venner», me skreiv det opp med kjempe store bokstavar og hengde det opp i samlingskroken <3 Bæstevenna er ein skikkeleg augustsang. Og Forut/Geirr Lystrup sin «Nei, nå ble jeg gla'» frå Omis er ein favoritt! Og Skal vi være venner? Denne lærte eg på Lærarskulen for mange mange år sidan, men no har han fått ein oppsving med NrkSuper 🙂

Fleire augustsangar kjem 😉 Har du eit tips til ein VENNE-sang?

-Gudrun-

August- og septembersangar vol 1.

Handdokke sjiraff

Det finst to typar navnesangar i barnehagen (og elles). Det er navnesangar der kvar unge får kvar sitt vers, og songar der me syng mange ungar i samme verset. I oppstartsfasen i barnehagen brukar eg mest dei der kvar unge får sitt vers. Dette er ein periode der ungane har behov for bekreftelse. Me kan dele «Kvar sitt vers»-sangane i to òg, med og utan «svar». I august og september brukar eg helst dei utan svar som desse:

Hei på deg
Hei på deg, Gudrun,
hei på deg, Gudrun.
Håpar du har det bra.
Håpar at du trivest på denne fine dag.

 

Blomster små
Blomster små, gule, blå,
titter opp av marka nå.
Vinkar til Gudrun-lill,
for ho er så snill.

No spelar me
No spelar me på ei tromme,
og når me spelar så syng me høgt
HEI HÅ.
Goddag, goddag, korleis har du det i dag?
Håpar du har det bra.

Så sender me tromma til Gudrun,
og når du spelar så syng me høgt
HEI HÅ!
Goddag, goddag, korleis har du det i dag?
Håpar du har det bra.

Når ungane er vortne litt meir trygge, er det fint å ta navnesangar der dei må gi eit svar, som desse:

 

Alle killebukkane
Alle killebukkane på haugane sprang,
spurde om Gudrun var heime.
Mamma til ho Gudrun svara…. JA/NEI
Og alle killebukkane dei vart så glad,
dei klakka seg på låre og sa hahaha

Og alle killebukkane dei vart så lei,
dei sprang inn i skogen og gjemte seg.

 

Ke’ heite du?
Ke’ heite du?
Eg heite Gudrun.
Ke’ seie du?
Å-å-å-å, du heite Gudrun.

 

Det finst eit vel av navnesangar, skriv i kommentarfeltet viss du har ein favoritt. Det kjem fleire, eg har ikkje skrive opp dei der me syng fleire ungar i samme vers.

 

-Gudrun-

Regler om kroppen

Jenta mi vart storesyster til den minste broren sin då ho var 8 år, og ho sang sjølvsagt til babyen kvar kveld (mens han var inni magen). Ho sang Kari Bremnes sin «Berg og båre» som er ein aldeles fantastisk nydeleg sang, og gode gamle «Blåmann, bukken min». Den blivande storebroren, som var 5, sang «So ro lillemann» og diverse Bæ-bæ sangar.

Storesøstera laga ei lita fingerregle til vetlebroren som dei to brukar den dag i dag. Ho seier orda med rytme og tek på fingrane hans, og no seier er minsten med og seier orda.

Klovnen Kalle
går mot døra,
spiser på en 
liten BANAN.
Regler om kroppen er morsomme, både for babyar og eldre ungar. Her er eit lite utval av regler eg hugsar frå min eigen barndom og har lært seinare.
Pannebein
Augestein
Nasetipp
Øyreflipp
Munnelipp
Hakeslipp
ooooog Dikkedikkedikk
Banka pao (panne)
kik inn vindauga, kik inn vindauga (augene)
Vri om lykkelen (nasen)
Turka seg på føt’en (haka)
og gå inn (munnen)
Denne under her pleidde pappa å seie til meg 🙂 So denne er takk til pappa 🙂 Har sett denne i fleire versjonar, men dette er min.
Kjemme ein liten rev,
likkande lakkande,
oppette bakkane.
Leita ette eit lite hus,
ikkje der,
ikkje der,
men dikkedikke der.
Og her er ein for ryggen, som eg òg lærte som liten, trur det var av eit søskenbarn.
Fire bank i ryggen
Blodet strømmer.
Edderkoppen spinner,
krokodillen biter,
egget knuses…..
Regle for fingrane
Tommeltott
Sleikepott
Langemann
Gullebrand
og Lille Petter Spillemann
Og to tilslutt for føtene
Ei lita ært
ei lita ært
ei lita ært
ei lita ært,
og ei stor stor bønne.
(og her kiler eg alltid barnet på magen og seier;
Og ei store store BØLLA)
Denne siste er det òg mange versjonar av, mannen min brukar ein annan, men dette er den eg høyrde som barn: 
Little tå
Tå tilla
Tilla ros
Meggel fru
og store skrubbe hesten i skogen.
Alle desse har eg sagt i søvne tidleg tidleg på morgonen, for å få «sove» pitte pitte litt lenger 😉
Kos deg med siste sommar-resten! Las at Lærdal hadde hatt beste sommarværet i år… Så då har vel ikkje eg heller hatt så verst vær samanlikna med resten av landet (Stakkars resten av landet!!) I dag gjekk eg, unge flokken, søstra mi og mamma ein lang fjelltur, litt haustfølelse på toppen, men elles ein flott dag i fjellet!
-Gudrun-

Dag, månad, årstid, vær

Hausten er i gang, iallefall i jobbsamanheng, og «Kva dag er det i dag» er ein viktig del av samlingsstunda i dei fleste barnehagar. Sjarmtrollparty har ein flott kalendar, som viser dag, dato, månad, årstid, vær og har opne felt som kan brukast til å skrive kven som er ordensvakt denne dagen. Kjempe flott, brikkane som følger med er magnetiske og kan derfor flyttast rundt.

Eg var på eit kurs ein gong, der «Hvilken dag er det i dag?» fekk ein ny tittel, nemleg «Senile dement-sangen», føredragshaldaren var ikkje spesielt begeistra for denne sangen 😉 Men eg høyrer den framleis i bruk i barnehagar rundt om, på nynorsk går han slik:

Kva for dag er det i dag? 
Kva for dag er det i dag?
Er det måndag, er det måndag.
Sidan det er måndag i dag, så vert jo svaret ja, og sangen veldig kort. 😉
Det finst mange fine songar om dagen, datoen og månaden. Eg likar veldig godt månadssangane til Alf Prøysen, dei pleier eg ofte bruke i barnehagen.
Me har ofte ein ordensvakt som skal ta seg av kalendartrekk i barnehagen, og her er eit par Kalendartrekksangar.
Kalendartrekk-sang
Eg river av ein lapp,
med eit friskt og lite napp.
Ein dag det mindre blir,
til hausten/vinteren/våren/sommaren snart det lir.
(Melodien er «Se Norges blomsterdal»)
Denne går på samme melodi som Bustebartepinn.
I dag er det måndag,
kom skal me sjå,
falleralleri, fallerallera,
kven som skal trekke søndagen vekk,
fallerallerallera.
Gudrun skal trekka søndagen vekk,
skund deg kom og trekk,
skund deg kom og trekk.
Sjå no er heile søndagen vekk,
fallerallerallera.
Elles har me ofte sangar som passar til årstida, men det får verte i ein annan post. Og forresten, eg har ikkje gløymt at eg skal skrive ein post om «Mine oppstartssangar», eg vart berre så inspirert på jobb i dag at eg måtte skrive ein kalendarpost 🙂

Har du forslag til andre kalendar- eller årstidssangar, så gi meg eit lite vink, anten i kommentarfeltet eller på facebook.

Kos deg med siste rest av sommaren!!
-Gudrun-

1 månad, 1000 besøkarar :)

Yuhuu!!
Bloggen min har ein månadsdag i dag! Og i dag nådde han 1000 treff! Kjempe kjekt at so mange likar barnesangane «mine»! No har eg hatt ferie, i 4 veker, og på måndag er det tilbake til barnehagen! Gledar meg!

Eg har planar for bloggen framover òg. Ein sjølvsagt augustpost er sangar som passar til oppstart i barnehagen. I august og september pleier eg å syngje mest navnesangar, der alle ungane får eit vers med sitt navn, og full merksemd frå alle. Det er ikkje alltid like enkelt å finne att seg sjølv og sin plass i ei stor, ny barnegruppe, so då er det godt å få bekrefta at eg er her! Eg høyrer til! Det andre temaet eg har på sangane i august og september er, sjølvsagt, venner og vennskap. Gruppa er ny, alle ungane skal finne sin plass på nytt, og venner og vennskap er viktig! Eg greier sjølvsagt ikkje å halde meg til berre navnesangar og vennskapssangar, men eg har litt fokus på det i oppstarten. (Og så syng me alle dei kjekke, morsomme, vanvittige sangane som me pleier) Eg får heilt ny barnegruppe til hausten, 7 skjønne 2 åringar, og gledar meg til oppstart!

Oppstartssangane kjem i ein seinare post, eg måtte berre lage ein HURRA post for at bloggen var ein månad og hadde nådd 1000 besøkande. Viss du har ønskjer om noko eg skal skrive i bloggen, så ikkje nøl med å leggje igjen ein kommentar <3 Ha ein strålande laurdagskveld!! -Gudrun-