Kategoriarkiv: Uncategorized

Oppstart

Eg hadde gløymt kor slitsomt – og kjekt – det var med oppstart. Sist eg hadde skikkeleg oppstart i barnehagen var for 4 år sidan. Då hadde me 10 to åringar som starta i barnehagen samme dagen, to var uerfarne barnehagebarn, mens 8 hadde gått i ein annan barnehage tidlegare. Dei tre neste åra har eg surfa gjennom og fulgt gruppa mi gjennom barnehageløpet og sendt dei over i skulen. Sidan eg sende gullungene mine fra meg i vår, var det sjølvsagt at eg skulle begynne med ei ny gruppe gullunger denne hausten.

Frå femårigar til eitt åringar

Og ny gruppe vart det. Dette året skal eg kose meg med 12 eitt åringar. Når så mange små skal begynne i barnehagen, så vert det ei slitsom tid, for ungane, for foreldra og for personalet. Men det er òg ei koselig tid. Får muligheten til å verte kjend med 12 små individ, 12 små mennesker med humor og vilje, 12 små som lærer meg nye ting kvar dag.

Eg har skrive om oppstart tidlegare, sjå her. Dette innlegget er erfaringane mine fra forrige gong eg jobba med eitt åringar. Dette òg.

Song er meir framtredende på småbarnsavdeling

Eg jobba jo med fem-seks åringane i fjor, og då gjekk det mest i prat. No går det i song, eg syng heile tida. Du trur kanskje at eg er super god på å syngje, det er eg ikkje, men eg er god på å hugse tekst og delvis melodi, og eg er ikkje redd for å by på meg sjølv. Eg bryr meg ikkje om kven som høyrer på, eg syng, og det roer ungane.

Me har nettopp starta med samlingsstund, tidlegare i veka hadde eg samling med samlingsboksen og eventyrkofferten vår med Bukkane Bruse. Her er eit innlegg fra forrige gong. Eg trur nok desse eit åringene vert like glade i å synge som desse var. Det lovar vertfall godt, når me seier; «Skal me syngje?» så springer dei til bingen der me pleier ha samling.

Eg har alltid sunge masse, eg har sikkert snakka om det før. Eg og søstera mi sang alltid – ALLTID – på bilturer og når me huska. Me hadde nok verdas mest tolmodige storebror og foreldre.

Men det er sant, det hjelper masse på tilvenninga å synge for ungane. Eg hugsar sist tilvenning, med dei 10 to åringene, veit du, då var det berre sang som roa dei ned, så me hadde samling tre gonger for dagen. Kvar dag kl 9.30, som var vanleg samlingsstid, før mat ca kl 11 og før frukt slik litt før kl 14.

Sjekk gjerne ut nettbutikken, her er min aller største pakke, med to online-kurs og alle hand- og fingerdokkene mine.

Klem, Gudrun

Sju steg

Sju steg til ei spennande samlingsstund er eit onlinekurs om det kjekkaste i barnehagekvardagen – samlingsstunda.

Her er samlingsstund koronastyle. Barnehagen var stengd, men eg trengde samlingsstund.

Sju steg er ei god, morosam samling som er delt opp i det som eg meiner er viktige komponenter for å lukkast.

Bjuda på 😉

Sju steg kostar 999,- til eg har fått nok prøvekaniner, uvisst kor lang tid det tek, og kor mange eg definerer som nok.

Eg har òg eit kurs som eg laga for fagnettverket mitt, som eg i ettertid har digitalisert. Det heiter Felles opplevelse og handler om store samlingsstunder. Dette kostar berre 199,- ut juni, deretter aukar prisen til kr 499,-

Klem frå Gudrun

Vi er alle sammen ville

På fredag hadde eg ein dårleg dag. Hadde hatt hovudverk i fleire dagar, kom på seinvakt, me mangla vikar, det var byttedag (dvs me skulle bytte fra inne- til uteavdelinga), ungane var heilt oppunder taket. Alt var liksom i mot meg. Kva gjer eg når dagane vert slik?

Jau, eg letar etter energi!

Kva gir meg energi?

Jau, samlingsstunda!

Eg jobbar som pedagog 2 på ei avdeling med 22 fire åringar, som då betyr at eg har ein pedagogisk leiar til å bestemme på avdelinga. Men stressa-sure-dårleg-dag-Gudrun spør ingen, ho overkøyrer alle og tek samling. Samling med rytmeinstrument! Kanskje ikkje det du ville valgt på ein dårleg dag, men for meg funker det fjell!

Det høyrer med historia at me ikkje har brukt rytmeinstrument før dette barnehageåret, men det går akkurat slik eg hadde håpt det skulle.

Korleis?

Eg fekk ordenssjefane til å dele ut eit instrument til kvar. Når alle hadde fått sitt instrument, byrja me å spele. Me spelte so høgt me kunne! Og so spelte me so lågt me kunne. Og so spelte me så høgt, og ja, du skjønnar teikninga.

Når me hadde spelt litt slik, så byrja eg å syngje «Vi er alle sammen ville»

Vi er alle sammen ville.
Elle ville med å spille.
Prøv om du kan vere stille nå!/Det er alle som skal spille nå!/Det er Nyperusti/Vetlebekken/Gudrun/alle ungane/dei vaksne….osv som skal spille nå

Lært på Sogndal Lærarhøgskule av Kirsti Ese ein gong på 90-talet.

Vi er alle sammen ville er ein lett sang å bruke instrument til, og eg valgte den sidan det som sagt var første gong me brukte instrumenta i år. Det er ein improvisasjonssong som du kan lage så mange vers til som du berre klarar å komme på.

Etter me hadde spelt instrument ei stund, pakka me dei ned att og tok litt «vanleg» samling. Eg har litt annleis vanleg samling, eg synger og underheld, det er ikkje mykje «Kva dag er det i dag» i mine samlingsstunder. Eg fokuserer på felles opplevelse framfor kjedeleg innlæring. Kva dag det er i dag, passar godt å snakke om i påkledninga til dømes, det passar ikkje like godt med 22 ungar som tykkjer det er kjedeleg å høyre på.

Det gjekk fint

Eg unnskylde meg til ped-leiaren min, for at eg overkøyrde, eg trur ikkje det var eg som skulle ha samling ein gong. Men ho tilgav med ein gong, og det var bra, for det var akkurat det eg trengte denne dagen, å ha ei samling det virkelig spruta av.

I tillegg til Felles opplevelses-kurset, er Sju steg-kurset som eg òg har digitalisert. Dette kurset kostar 999,- på intropris, og fullprisen vert 2499,- når eg har lært nok teknisk. Prisane gjeld for enkelt personar, ta kontakt for tilbod til barnehagar. Nettbutikken finn du som alltid her.

Samlingsboksen på Facebook

Kva er det som gir deg mest energi i barnehagekvardagen?

Gudrun

Felles opplevelse

Eg har digitalisert eit kurs eg laga for fagnettverket kunst, kultur og kreativitet.

Dette snakkar eg om, og lærer deg meir om, i kurset. 

Eg tek utgangspunkt i ei fellessamling med mange barn og stor aldersspreiing. Men det eg lærer deg, kan du sjølvsagt også bruke i ei lita språksamling med tre barn. Eg er sikker på at du kan finne noko du kan bruke. 

Køyrereglar for samlingsstund – tre nyttige tips. 

Rammeverk til ei fellessamling – mal for samlingsstund, dei sju s-ane.

Varer i 40 minuttar – perfekt som inspirasjonsøkt på personalmøte.

Kurset kostar 199,- på intropris, og vert 499,- på full pris. Til eg får litt meir teknisk innsikt, bestiller du på mail; gudrun@samlingsboksen.no

Klem,

Gudrun

Nyttårssal

Godt nytt år alle saman! Håpar du kom sterkare ut av 2020 og at 2021 kjem til å stelle fint med deg. Me feirer med nyttårssal!

Eg ønskjer å gi deg eit fantastisk nytt års tilbod;

i samlingsboksen sitt nyttårssal får du

Stor pakke til kun 499,-

Stor pakke inneheld;

Bamse Brakar
Mikkel Rev
Sjiraffen Laffen
Larven Aldrimett

Og

Tre små griser og ulven

Salet varer til og med 4. januar, eller så langt lageret rekk. Normalpris er 875,- kjøpt enkeltvis, eller 750,- i pakke. Men no på nyttårssal er det

Kun 499,-

Godt nytt samlingsår!

Klem, Gudrun

And the winner is…

Trekningen av Sjiraffen Laffen er gjort, og berre slik at de veit det, det var heilt rettferdig, heilt tilfeldig og alle hadde akkurat like stor sjanse til å vinne.

Eg og sjiraffen smiler søtt framfor vår nyaste bil.
Eg og sjiraffen smiler søtt framfor vår nyaste bil.

Eg føler eg må understreke det, sidan vinnaren drypper litt på meg.

Vinnaren er

Hildegunn Bergheim

Ho skreiv; « Skulle brukt han til å skapa magiske samlingar!;) slik som du er så god på Gudrun!:)» Og det er her dryppinga kjem inn, for me jobbar saman, og då får eg vere med og sjå hennar magiske samlingar!

Gratulerar så mykje!

Klem, Gudrun